Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1674
Назва: Нейромоніторинг в неонатології: диференційна діагностика пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей
Автори: Шунько, Є.Є.
Іванова, Т.П.
Костюкова, Д.М.
Орлова, Т.О.
Ніконова, Л.В.
Чайковська, О.Е.
Ключові слова: новонароджені
передчасно народжені діти
електроенцефалографія
неонатальні судоми
пароксизмальні стани неепілептичного ґенезу
Дата публікації: 2016
Видавництво: Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика
Серія/номер: Т. 26;67 - 77
Короткий огляд (реферат): Вступ. Пароксизмальні стани у передчасно народжених дітей часто залишаються нерозпізнаними. Комплексний нейромоніторинг забезпечує проведення диференційної діагностики пароксизмальних станів, своєчасне лікування на госпітальному етапі, формування груп ризику по розвитку з впровадженням системи міждисциплінарного раннього втручання при спостереженні передчасно народженої дитини. Мета. Провести клініко-електроенцефалографічну діагностику пароксизмальних станів епілептичного та неепілептичного ґенезу з метою оптимізації лікування, нейромоніторингу груп ризику передчасно народжених дітей різного гестаційного віку. Матеріали та методи. До проспективного лонгітудінального когортного клінічного дослідження було включено 78 передчасно народжених дітей гестаційного віку (ГВ) 24-36 тижнів з пароксизмальними станами віком від 6 діб до3 місяців життя, які знаходились у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та відділенні інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей Неонатологічного центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ». Проведений клінікоелектроенцефалографічний диференційний аналіз пароксизмальних епілептичних та неепілептичних станів з використанням стандартної електроенцефалографії комплексом електроенцефалографічним комп’ютерним BRAINTEST, DX-системи, Харків. Тривалість дослідження коливалась від 40 хвилин до 6 годин згідно із клінічними особливостями пароксизмальних станів. Передчасно народжені діти, яким проводився ЕЕГ-моніторинг, були розподілені на групи по ГВ: 24-27 тиж., 2831 тиж., 32-33 тиж., 34-36 тиж. До групи контролю були відібрані діти з різних груп по гестаційному віку. Оцінка відповідності зрілості біоелектричної активності (БЕА) головного мозку проводилась згідно класифікації патернів електричної активності головного мозку за Ellingson R.J. (Клас А до 30 тиж, клас В -30-35 тиж, клас С - 37 тиж, клас D - 39 тиж.). Згідно протоколу клінічного дослідження формулювався висновок та проводилось лікування з подальшим клініко-електроенцефалографічним моніторингом через 1-2 тижні. Результати. В групі ГВ 24-27 тиж. знаходилось 23% дітей (n=18), в групі ГВ 28-31 тиж. знаходилось 57% дітей (n=44), в групі ГВ 32-33 тиж. - 10% (n=8), в групі ГВ 34-36 тиж. - 10% (n=8). Завдяки своєчасно проведеному клінікоелектроенцефалографічному моніторингу в групі ГВ 24-27 тиж. були виявлені пароксизмальні стани епілептичного ґенезу (ПСЕГ) у 55,5% (n=10) дітей, пароксизмальні стани неепілептичного ґенезу (ПСНГ) – 44,4% (n=8); в групі ГВ 28-31 тиж. – ПСЕГ у 72,7% (n=32), ПСНГ – 18,2% (n=8); в групі ГВ 32-33 тиж. – ПСЕГ у 50% (n=4), ПСНГ – 50% (n=4); в групі ГВ 34-36 тиж. – ПСЕГ 66,6% (n=4), дітей, ПСНГ – 33,3% (n=2).В контрольній групі проводилось клінічне спостереження та порівняння з основною групою. При клініко-електроенцефалографічному аналізі встановлено ризик затримки розвитку біоелектричної активності мозку в групах ГВ 24-27 тиж.,ГВ 28-31 тиж., ГВ 32-33 тиж.В групах дітей ГВ 24-27 тиж. та 28-31 тиж. виявлено максимальну частоту патологічних патернів у вигляді ЕЕГ-судом (понад 50%), транзиторних епілептиформних графоелементів з дифузними та вогнищевими змінами кіркового ритму. Група ГВ 32-33 тиж. мала високу частоту ЕЕГ-судом (50%) та транзиторних графоелементів по даним ЕЕГ. В групі ГВ 24-27 тиж. та 28-31 тиж. виявлена вища питома вага геморагічних уражень (внутрішлуночкових крововиливів та геморагічних інсультів), перивентрикулярної лейкомаляції (ПВЛ) та сполучених уражень паренхіми мозку. В групі ГВ 32-33 тиж. виявлена найвища частота гіпоксично-ішемічної енцефалопатії. Висновки. Стандартна електроенцефалографія - необхідний електрофізіологічний метод диференційної діагностики пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей. Клініко-електроенцефалографічний аналіз показав зв'язок між низьким ГВ дитини та високим ризиком затримки розвитку біоелектричної активності мозку, що підтверджує необхідність моніторингу онтогенетичних маркерів розвитку біоелектричної активності мозку для визначення подальшого неврологічного прогнозу у передчасно народжених дітей. Дані клінічного дослідження дозволяють виділити групи ГВ 24-27, 28-31, 32-33 тиж. щодо високого ризику розвитку ЕЕГ-судом, транзиторних графо- елементів, відсотка вогнищевих та дифузних патологічних патернів ЕЕГ. Групи ГВ 24-27 тиж. та 2831 тиж. є найвразливішими у виникненні важких інвалідизуючих структурних змін паренхіми мозку, внаслідок геморагічних уражень (внутрішлуночкові крововиливи та геморагічні інсульти), перивентрикулярної лейкомаляції. Натомість група ГВ 32-33 тиж. мала найвищу питому вагу з гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку. Групи ризику в подальшому формують судомний синдром, якій потребує тривалого лікування антиконвульсантами та ЕЕГ-моніторингу. Досліджено зв’язок між судомами в неонатальному періоді, частим виявленням електрографічних судом (ЕЕГ-судом) та патологічних патернів ЕЕГ з ознаками затримки БЕА головного мозку з появою в наступному виражених структурних змін паренхіми мозку та формуванням стійкого епілептичного синдрому з порушеннями розвитку дитини. Діти з пароксизмальними станами потребують подальшого медичного спостереження з визначенням термінів необхідних втручань. Для проведення диференційної діагностики пароксизмальних станів необхідне впровадження алгоритму обстеження передчасно народженої дитини командою спеціально підготовлених фахівців. Ключові слова: неонатальні судоми, передчасно народжені діти, пароксизмальні стани неепілептичного ґенезу, електроенцефалографія.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1674
ISSN: 2227-7404
Розташовується у зібраннях:Кафедра неонатологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.